Jarná zbierka na Charitu

18.02.2021

Chudobným, núdznym a trpiacim sa snaží každý deň pomáhať Arcidiecézna charita Košice prostredníctvom svojich služieb a zariadení v celej Košickej arcidiecéze. Pomoc tisíckam ľudí môže realizovať aj vďaka štedrosti veriacich v pravidelnej jarnej zbierke na charitu v chrámoch. Pomôžte podporou rozvíjať charitné dielo. Súčasná situácia nám neumožňuje realizovať pravidelnú jarnú zbierku na charitu tradičným spôsobom. Preto Vás prosíme o podporu aj inou formou pomoci. Ďakujeme. 

Možnosť prispieť tu.