Návšteva Sv. Otca Františka v Košiciach 14. septembra

28.08.2021

Pre vás, ktorí ste sa zaregistrovali na stretnutie so Sv. Otcom Františkom v Košiciach na štadióne Lokomotíva sú nasledovné informácie:

Čo vziať so sebou: doklady na vstup, jedlo, vodu, stoličku, oblečenie, pršiplášť.


Vstup: Aby  ste sa dostali na štadión, potrebujete:

ak ste zaočkovaný (á):

vstupenku, ktorá vám prišla mailom a donesiete ju vytlačenú na papieri
občiansky preukaz

ďalej budete prechádzať vstupom č. 2, 3, alebo 4 a miesto vám určia usporiadatelia.

ak nie ste zaočkovaný(á):

- Antigenový test, PCR test, alebo potvrdenie oprekonaní covidu v priebehu najbližších 6 mesiacov
- vstupenku
- občiansky preukaz

ďalej budete prechádzať vstupom č. 1 a miesto vám určia usporiadatelia.


Cestovanie: Odporúčam využiť na presun k štadiónu MHD (ktorá je v tento deň zdarma), vystúpiť na Atletickej, alebo Vodárenskej a prejsť peši k miestu vstupu (QR scaner) do areálu Lokomotívy. Ten sa nachádza vedľa obratiska električiek na Čermeľskej ceste.

__________________ 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY- čo je zakázané a čo povolené.

Na miesta stretnutí nosiť len nevyhnutné osobné veci. V čo najväčšej miere obmedziť nosenie kovových predmetov (mobilné telefóny, kamery, fotoaparáty, ďalekohľady, termosky, stoličky na sedenie a pod.) Osobné veci nenechávať bez dozoru. Je možné vziať si dáždnik, karimatku alebo podsedák, príp. skladaciu stoličku. V blízkosti štadióna bude k dispozícii úschovňa batožiny.

Do kontrolovaných priestorov je zakázané vnášať strelné zbrane a ich repliky, slzotvorné prostriedky, elektrické paralyzátory, nože, kovové tyče, dlhé ostré predmety a pod.

Nad Košicami bude v deň návštevy Svätého Otca vyhlásená bezletová zóna pre leteckú prevádzku. Uvedené obmedzenie je platné aj pre malé bezpilotné lietadlá - drony.

Na miesta stretnutí je zakázané brať so sebou zvieratá. Výnimku majú vycvičené vodiace a asistenčné psy pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.

V prípade akéhokoľvek zdravotného alebo bezpečnostného problému sa prosím obráťte na najbližšieho dobrovoľníka (reflexná vesta) alebo najbližšie stojaceho policajta, vojaka alebo zdravotníka (uniforma).

Na mieste je zakázaná konzumácia alkoholických nápojov, fajčenie, propagácia akýchkoľvek politických strán a subjektov (slovom, reklamnými predmetmi, oblečením, vlajkami) a iných komerčných subjektov.

Organizátor si vyhradzuje právo vyzvať osobu, ktorá nedodržiava tieto pravidlá, na opustenie areálu.

Zakúpenie občerstvenia (bagety, balená voda, káva) a pitná voda v cisternách budú k dispozícii v areáli štadióna.

Na nevyhnutný čas pred príchodom Svätého Otca bude zakázaný pohyb v koridoroch (aj na toalety).  

Vstupy.

Na všetkých Apoštolských cestách pápeža je nutné prechádzať viacerými bezpečnostnými kontrolami. Z tohto dôvodu budú brány štadióna Lokomotívy otvorené už od 8.00 hod. Prosíme vás, aby ste si príchod naplánovali v dostatočnom predstihu, aby ste prešli bezpečnostnou kontrolou včas a bez stresu. Zakázaný je vstup so psom. Zatvorenie areálu je z bezpečnostných dôvodov dve hodiny pred príchodom Svätého Otca, teda štadióna Lokomotívy o 15.00.

Úschovňa.

V bezprostrednej blízkosti štadióna bude k dispozícii úschovňa batožiny.