Podeľme sa!

18.02.2021

Katolícke hnutie žien Slovenska organizuje zbierku Podeľme sa!, ktorej cieľom je pomôcť blížnym v krízových životných situáciách a tiež prispieť k formovaniu povedomia ľudí k solidarite a vzájomnej pomoci. Nejde o to, len dávať almužnu, ale podeliť sa s tým, čo si odopriem. Finančný výťažok bude použitý na prístrešie pre matky a rodiny v krajnej životnej núdzi s cieľom ochrániť každý počatý ľudský život. Ide o projekt Oázy - Nádej pre nový život v Bernátovciach. 

Zbierka potrvá od 17.2.2021 do 31.5. 2021. Finančne možno prispieť priamo na účet: IBAN SK50 1100 0000 0029 4001 6642, alebo na stránke tu.