Pozvanie Sv. Otca k modlitbe ruženca v máji za ukončenie pandémie

02.05.2021

Svätý Otec František si želá, aby v mesiaci máj cela Cirkev vzývala prihovor Preblahoslavenej Panny Márie za ukončenie pandémie, ktorá už viac ako rok sužuje svet, a aby tak mohol byt' obnovený spoločenský a pracovný život. Táto iniciatíva sa bude realizovať' predovšetkým v 30 mariánskych svätyniach vo svete v súlade s biblickým mottom: ,,Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu" (Sk 12, 5).

Každodenne v máji, vždy o 18.00 hod. nášho času, jednotlivé svätyne priamym prenosom napomôžu tomu, aby sa spojili veriaci, rodiny a komunity k modlitbe ruženca na zastavenie pandémie. 

Na každý deň v máji je určený jeden úmysel.

Otec arcibiskup Mons. Bernard Bober odporúča aj v iných kostoloch obetovať' modlitbu Svätého ruženca na stanovené úmysly Svätého Otca a povzbudzuje všetkých veriacich zapojiť' sa do tejto spoločnej modlitby.

Texty k modlitbe sú nasledovné:

zapáliť sviecu pred obrazom (sochou) Panny Márie
Pod tvoju ochranu
úmysel na konkrétny deň v máji (podľa Sv. Otca)

1. Za všetkých zosnulých
2. Za všetkých, ktorí sa nemohli rozlúčiť' so svojimi milovanými zosnulými
3. Za všetkých nakazených koronavírusom a všetkých chorých
4. Za všetky tehotne ženy a ich nenarodene deti
5. Za všetky deti a dospievajúcich
6. Za všetkých mladých ľudí
7. Za všetky rodiny
8. Za všetkých pracovníkov médií
9. Za všetkých seniorov
10. Za všetkých ľudí s postihnutím
11. Za všetkých chudobných, bez domova a tých, ktorí sa nachádzajú v ekonomickej núdzi
12. Za všetkých, ktorí žijú sami, a tých, ktorí stratili nadej
13. Za všetkých väznených
14. Za všetkých vedcov a inštitúcie lekárskeho výskumu
15. Za všetkých migrantov
16. Za všetky obete násilia a obchodovania s ľuďmi
17. Za všetkých svetových predstaviteľov a vedúcich medzinárodných organizácií
18. Za všetkých lekárov a zdravotné sestry
19. Za všetkých ľudí vo vojne a za pokoj vo svete
20. Za všetkých lekárnikov a zdravotnícky personál
21. Za všetkých sociálnych pracovníkov
22. Za všetkých dobrovoľníkov
23. Za všetok policajný, armádny personál a za všetkých hasičov
24. Za všetkých, ktorí poskytujú nevyhnutné služby
25. Za všetkých učiteľov, študentov a pedagógov
26. Za všetkých pracujúcich a podnikateľov
27. Za všetkých nezamestnaných
28. Za Svätého Otca, biskupov, kňazov a diakonov
29. Za všetkých zasvätených mužov a ženy
30. Za Cirkev
31. Za ukončenie pandémie a obnovu nášho sociálneho a ekonomického života

modlitba ruženca
na úmysel Sv. Otca
Zdravas', Kráľovná, matka milosrdenstva;
život náš i sladkosť a nádej naša, zdravas'.
K tebe voláme, hriešni synovia Evy,
v tomto sĺz údolí stenajúci, plačúci.

A preto teda, Orodovnica naša,
obráť k nám tie svoje premilosrdné oči.
A nám Ježiša, ktorý je požehnaný
plod života tvojho, tam vo večnosti ukáž.

Ó milostivá a nad všetky pobožná,
ó presladká Panna, Matka Božia Mária.

Loretánske litánie

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička,
Svätá Panna panien,
Matka Kristova,
Matka Cirkvi,
Matka milosrdenstva,
Matka Božej milosti,
Marka nádeje
Matka najčistejšia,
Matka najnevinnejšia,
Matka panenská,
Matka nepoškvrnená,
Matka hodna lásky,
Matka obdivuhodná,
Matka dobrej rady,
Matka Stvoriteľa,
Matka Spasiteľa,
Panna najmúdrejšia,
Panna hodna úcty,
Panna hodna chvály,
Panna mocná,
Panna dobrotivá,
Panna verná,
Zrkadlo spravodlivosti,
Sídlo múdrosti,
Príčina našej radosti,
Príbytok Ducha Svätého,
Príbytok hoden cti,
Vznešený príbytok nábožnosti,
Ruža tajomná,
Veža Dávidovho mesta,
Veža zo slonovej kosti,
Dom zlatý,
Archa zmluvy,
Brána do neba,
Hviezda ranná,
Uzdravenie chorých,
Útočisko hriešnikov,
Útecha migrantov,
Útecha zarmútených,
Pomocnica kresťanov,
Kráľovná anjelov,
Kráľovná patriarchov,
Kráľovná prorokov,
Kráľovná apoštolov,
Kráľovná mučeníkov,
Kráľovná vyznávačov,
Kráľovná panien,
Kráľovná všetkých svätých,
Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu,
Kráľovná nanebovzatá,
Kráľovná posvätného ruženca,
Kráľovná rodiny,
Kráľovná pokoja,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
V. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.
Modlime sa.
Pane a Bože náš,
dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše
a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie
ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života
a priveď nás do večnej radosti.
Skrze Krista, nášho Pána.
R. Amen.

Rozpamätaj sa, svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, že by bol niekto opustený, kto sa utiekal pod tvoju ochranu a teba o pomoc alebo o príhovor žiadal. Aj ja touto dôverou povzbudený k tebe, Matka, Panna panien, sa ponáhľam, k tebe prichádzam, k tebe sa uchyľujem, ja úbohý hriešnik. Matka večného Slova, nezavrhni moje slová, ale ma milostivo vypočuj a vyslyš. Amen.