Trojkráľová hviezda: Podpora misionárov

16.11.2020

Pápežské misijné diela ponúkajú domácu pobožnosť posvätenia príbytku s možnosťou podpory slovenských misionárov.

Na sviatok Troch kráľov je zvykom požehnávať príbytky. Požehnanie vykonáva kňaz, ale môže ho vykonať aj dospelý člen rodiny. Je to silné požehnanie, ktoré trvá celý rok. Boh sa stane stredom nielen Vášho domu, ale aj Vašej rodiny. Prijmite požehnanie a stanete sa požehnaním pre iných.

Akcia Trojkráľová hviezda

  • Koná sa v období od Troch kráľov (6. január) do sviatku Obetovania Pána (2. február).
  • Je spojená s podporou slovenských misionárov a projektov Misijného diela detí.
  • Podporuje modlitbou a finančne misionárov: Ivan Ďuriš (Keňa), Ján Piatak (Bolívia), Vlasťo Chovanec (Rwanda).

Materiál na požehnania domu si môžete objednať do 18. decembra tu, alebo v zakrestii kostola (budú sa objednávať spoločne).


Pošlú vám:
- text modlitby požehnania príbytku
- ikonu Svätej rodiny (A5 na tvrdom papieri)
- nálepku na dvere s nápisom 20*C+M+B+21 (dobre odlepiteľná)
- leták s informáciou o možnosti podpory slovenských misionárov

Dôležité
Materiál Vám pošlú bezplatne (môžte prispieť milodarom). Objednávať môžete aj viac kusov pre svojich známych, susedov, rodinu, členov spoločenstva a priateľov, ktorí to ocenia. Pomôže nám ak Trojkráľovú hviezdu rozšírite, čo najviac medzi ľudí. Podporíte tým svetové misie a hlavne slovenských misionárov.

Príspevok

Svoje finančné príspevky môžete posielať na účet Pápežských misijných diel: SK88 0900 0000 0051 4976 4503 (SLSP), variabilný symbol: 333. Do poznámky uveďte svoju adresu alebo e-mail.