RUŽENEC V OKTÓBRI


10.10. nedeľa Rodičia prvoprijímaj. detí
13.10. streda Zbor
15.10. piatok FS Bombale
17.10. nedeľa FS Bombale
20.10. streda Spol. modlitieb matiek
22.10. piatok Červený kríž
24.10. nedeľa Birmovanci 1
27.10. streda Učitelia, pedagógovia
29.10. piatok Červený kríž
31.10. nedeľa Birmovanci 2