AKTUALITY

Projekt pripravila pracovná skupina Rady pre mládež a univerzity KBS. Ide o predstavenie života vo farnosti jazykom blízkym mladým ľuďom. Projekt má tri fázy. V tejto chvíli končíme prvú fázu, v ktorej upriamujeme pozornosť mladých na to, že farnosť je miesto, kde patria. V ďalšej fáze sa chceme venovať téme možnosti načerpania vo farnosti. V...

Svätý Otec František si želá, aby v mesiaci máj cela Cirkev vzývala prihovor Preblahoslavenej Panny Márie za ukončenie pandémie, ktorá už viac ako rok sužuje svet, a aby tak mohol byt' obnovený spoločenský a pracovný život. Táto iniciatíva sa bude realizovať' predovšetkým v 30 mariánskych svätyniach vo svete v súlade s biblickým mottom: ,,Cirkev sa...

Sv. Otec František 8. decembra 2020 vyhlásil rok sv. Jozefa. Naša farnosť sa doň môže zapojiť nasledovnou pobožnosťou. Duchovne sa možno spojiť v stredu o 17:00 hod.

V súvislosti so zvýšeným počtom podvodov páchaných na senioroch, oddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality,odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, vám zasiela krátky prehľad aktuálne páchaných podvodov na senioroch na Slovensku. Odporúčania a možné návody, by vám mohli slúžiť ako pomôcka k prevencii...