Úmysly sv. omší na mesiac máj

 1 so pož. členov Ružencového bratstva 
 2 ne za farnosť 

 4 ut pož. Jána Gajdoša s rod. (40) 
 5 st †Jozef Ilenin 
 6 št †Ján, Alžbeta Človečkovi 
 7 pi †Anna Baranová 
 8 so †Karol, Dorota, Anna Človečkovi 
 9 ne za farnosť 

 11 ut †František Martončík 
 12 st pož. Jána Hudáka 
 13 št za farnosť 
 14 pi †Helena Volosiniová 
 15 so †Alžbeta Gajdošová 
 16 ne za farnosť 

 17 po pož. Mariany Kupcovej 60r 
 18 ut pož. Mareka a Anny Šemrákových 25r. 
 19 st †Agnesa Gajdošová 
 20 št †Ján Štofka 
 21 pi †Jozef Ilenin ml. 
 22 so pož. Vladimíra Halasa (60) s rod. 
 23 ne za farnosť 

 24 po pož. r. Horváthovej a Albertovej 
 25 ut †Alica Hanzelová 
 26 st †Jolana Nalevanková 
 27 št †Alžbeta Lukáčová 
 28 pi pož. rod. Ištokovej 
 29 so †Mária, Ján, Michal Kučmašovi 
 30 ne za farnosť