Úmysly sv. omší na mesiac jún

1 ut †Milan Bodnár 
2 st †Alžbeta, Ondrej, Alžbeta 
3 št za farnosť 
3 št za farnosť 
4 pi za novomanželov Patrika a Alenu 
5 so †členovia Ružencového bratstva 
6 ne †Štefan, Alžbeta, Štefan Hanušovskí 
6 ne za farnosť 

8 ut †Ondrej Kováč 
9 st †Jozef Ilenin 
10 št †Ján Štofka 
11 pi †Ján, Ľudmila Sýkorovi 
12 so †František Martončík 
13 ne †Helena Volosiniová 
13 ne za farnosť 

15 ut †Stanislav Andráši 
16 st †Dorota Martončíková 
17 št †Ján Kováč 
18 pi †Anna Nalevanková 
19 so pož. Anny Vološinyovej 80r. 
20 ne pož. novomanž. Piroškových 
20 ne za prvoprijímajúce deti 

22 ut †Jozef a Jozef 
23 st †Ján, Margita Šemrákovi 
24 št pož. Jána, Daniely a Rút 
25 pi †Jozef, Anna Kollárovi 
26 so pož. r. Hrabinskej a Katrákovej 
27 ne za farnosť 
27 ne za farnosť - odpust 

29 ut †Ján Drábik 
30 st †Juraj, Anna, Pavol, Mária