FARSKÉ OZNAMY

10. -  16. august 2020


Pondelok - ---

Utorok - --- 

Streda - ---

Štvrtok - ---

Piatok - ---

Sobota - Nanevovzatie Panny Márie - slávnosť
9:00 Mariánske večeradlo
10:00 †Ján Lörinc

Nedeľa - 20. nedeľa
10:00 pož. Štefana a Margity Hanušovských

______________________________________

Kontakt na zastupujúceho kňaza v prípade potreby:
0948 290 607 - farnosť Podhradová

Zbierky
V nedeľu 16. augusta je zbierka do fondu opráv

Milodary:
Bohuznámi 50€, 80€. Pán Boh zaplať!

Ohlásky
29. augusta 2019 chcú uzavrieť manželstvo:
Branislav Hudák, pochádzajúci z farnosti Jaklovce
a Lýdia Tóthová, pochádzajúca z tunajšej farnosti. Ak by nikto vedel o prekážke k manželstvu, nech to oznámi na našom farskom úrade.