FARSKÉ OZNAMY

18. - 24. októbra 2021

Pondelok, 18. okt. - Sv. Lukáša evanjelistu - sviatok
     --- ---

Utorok, 19. okt. - Féria
     18:00  ruženec,  18:30 na úmysel      N

Streda, 20. okt. - Féria
     18:00  ruženec,  18:30 †Eva Durná      PZ

Štvrtok, 21. okt. - Féria
     18:00  ruženec,  18:30 pož. Aleny Tabačkovej 50r.   N

Piatok, 22. okt. - Sv. Jána Pavla II - ľubovoľ. spomienka
     18:00  ruženec,  18:30 †Stanislav Andráši   PZ

Sobota, 23. okt. - Vigília TRIDSIATEJ NEDELE
     18:00  ruženec,  18:30 pož. Anny (40r.) s rod.   N

Nedeľa, 24. okt. - TRIDSIATA NEDEĽA - MISIJNÁ NEDEĽA
     8:00  pož. Márie Michaľanskej    PZ
     10:00  za farnosť   PZ
     14:00  ruženec   PZ

legenda: 

N- miesta v kostole vyhradené pre nezaočkovaných (17 ľudí)
OTP - miesta v kostole vyhradené pre tých, ktorí majú test a zaočkovaných (50 ľudí)
PZ - miesta v kostole vyhradené pre plne zaočkovaných (neobmedzený počet)

V nedeľu 24. októra je zbierka na misie. Je venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. Misijná zbierka je najväčšou akciou solidarity na celom svete.

Milodary: Z pohrebu Eleny Harvanovej 100€, z krstín Patrika Štofku 100€, z posviacky domu 50€. Na účet: bohuznáma 10€. Pán Boh zaplať!


Možnosť účasti na sv. omšiach
od 4. októbra
bordová zóna - v kostole je povinný respirátor

Miesta na sv. omšiach v týždni v kostole:

pre nezaočkovaných - utorok, štvrtok, sobota
-   do 17 ľudí
-   pri vstupe do kostola sa zapísať.

pre zaočkovaných - pondelok, streda, piatok,
-   neobmedzený počet.
-   k nahliadnutiu predložiť potvrdenie o očkovaní, 
-   pri vstupe do kostola sa zapísať.


Miesta na sv. omše v nedeľu v kostole

8:00 hod., 10:00 hod., 14:00 pre zaočkovaných
- neobmedzený počet.
- k nahliadnutiu predložiť potvrdenie o očkovaní,
- pri vstupe do kostola sa zapísať.

Prosba na zaočkovaných
Keďže je počet miest pri nezaočkovaných obmedzený, prosím vás, ktorí ste zaočkovaní, aby ste využili sv. omše, kde sú miesta pre zaočkovaných.


Sv. omše z nášho kostola
Vďaka spoločnosti Antik môžete sledovať sv. omše z nášho kostola. 

Vy, ktorí mate programy cez Antik, môžete na ovládači od setoboxu nastaviť vysielanie nasledovne: menu, z ponuky vybrať naživo, eKostol.sk, Kavečany-kostol, následne stlačiť play (tlačidlo play je pod krížovým tlačidlom druhé zľava). Ak máte starší setobox, ktorý toto vysielanie nemá v ponuke, požiadajte o  výmenu setoboxu spoločnosť Antik.
Vysielanie je možné sledovať aj na Youtube.