FARSKÉ OZNAMY

10. - 16. máj 2021

Pondelok, 10. máj - Za zosnulého
     14:00 †Stanislav Andráši, (sv. omša a pohrebné obrady)

Utorok, 11. máj - Za zosnulého
     18:30 †František Martončík

Streda, 12. máj - NANEBOVSTÚPENIE PÁNA - vigília
     18:30 pož. Jána Hudáka

Štvrtok, 13. máj - NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť, prikázaný sviatok
     18:30 za farnosť

Piatok, 14. máj - Sv. Mateja, apoštola
     18:30 †Helena Volosiniová

Sobota, 15. máj - Féria
     8:00 †Alžbeta Gajdošová

Nedeľa, 16. máj - SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
     8:00 za farnosť
     9:00 Sv. Prijímanie


9. mája je deň matiek. Nech naše mamy Pán Boh požehnáva!

Od 14. mája začína Deviatnik k Duchu Svätému.

Zbierka do fondu opráv bude v nedeľu 16. mája.

Milodary:
Bohuznámi darovali 4x50€, 2x100€,
na účet 2x20€, 30€, p. Kubík 50€
Pán Boh zaplať!

Aktualizovaný zoznam na upratovanie kostola nájdete tu. 

Sv. Otec pozval k modlitbe ruženca v mesiaci máj za ukončenie pandémie s úmyslami určenými na každý deň mesiaca. Modlitby s úmyslami sú vytlačené a pripravené pod chórom, môžete si ich vyzdvihnúť. Modlitby sú aj na tomto odkaze.


Sv. omše z nášho kostola
Vďaka spoločnosti Antik môžete sledovať sv. omše z nášho kostola. Vy, ktorí mate programy cez Antik, môžete na ovládači od setoboxu nastaviť vysielanie nasledovne: menu, z ponuky vybrať naživo, eKostol.sk, Kavečany-kostol, následne stlačiť play (tlačidlo play je pod krížovým tlačidlom druhé zľava). 
Vysielanie je možné sledovať aj na Youtube. Možnosti prenosu sú uvedené nižšie.

Možnosti nedeľných sv. omší v priamom prenose:

z našej farnosti:
na TV Antik, 
na Youtube. Odkaz nájdete tu.

TVlux

čas vysielania: PONDELOK - SOBOTA 7:00 a 18:30, NEDEĽA 10:00 a 18:30. Iné sv. omše v priamom prenose.