FARSKÉ OZNAMY

13. - 19. septembra 2021

Pondelok, 13. sept. - Jána Zlatoústeho, biskupa a uč. Cirkvi - spomienka
     18:30  †Ondrej, Verona Margecanskí           PZ

Utorok, 14. sept. - Povýšenie sv. kríža - sviatok
     Návšteva pápeža Františka v Košiciach

Streda, 15. sept. - Sedembolest. P. Márie, patónky Slovenska - slávnosť
     8:00  pož. Dušana a Márie      PZ

Štvrtok, 16. sept. - Féria
     17:45  tichá adorácia     N
     18:30  †Štefan Kurimský      N

Piatok, 17. sept. - Féria
     18:30  †Štefan, Marta, Jozef      PZ

Sobota, 18. sept. - Vigília DVADSIATEJ PIATEJ NEDELE
     18:30  †Imrich, Imrich      N

Nedeľa, 19. sept. - DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
     8:00  pož. r. Martončíkovej 7r.      PZ
     10:00  za farnosť      PZ

legenda: 

N- miesta v kostole vyhradené pre nezaočkovaných (17 ľudí)
PZ - miesta v kostole vyhradené pre plne zaočkovaných (neobmedzený počet)


Možnosť účasti na sv. omšiach
od 13. septembra
červená zóna - v kostole je povinný respirátor

Miesta na sv. omšiach v týždni v kostole:

pre nezaočkovaných - utorok, štvrtok, sobota
-   do 17 ľudí
-   pri vstupe do kostola sa zapísať.

pre zaočkovaných - pondelok, streda, piatok,
-   neobmedzený počet.
-   k nahliadnutiu predložiť potvrdenie o očkovaní, 
-   pri vstupe do kostola sa zapísať.


Miesta na sv. omše v nedeľu v kostole

8:00 hod. a 10:00 hod. pre zaočkovaných
- neobmedzený počet.
- k nahliadnutiu predložiť potvrdenie o očkovaní,
- pri vstupe do kostola sa zapísať.

Prosba na zaočkovaných
Keďže je počet miest pri nezaočkovaných obmedzený, prosím vás, ktorí ste zaočkovaní, aby ste využili sv. omše, kde sú miesta pre zaočkovaných.


Sv. omše z nášho kostola
Vďaka spoločnosti Antik môžete sledovať sv. omše z nášho kostola. 

Vy, ktorí mate programy cez Antik, môžete na ovládači od setoboxu nastaviť vysielanie nasledovne: menu, z ponuky vybrať naživo, eKostol.sk, Kavečany-kostol, následne stlačiť play (tlačidlo play je pod krížovým tlačidlom druhé zľava). Ak máte starší setobox, ktorý toto vysielanie nemá v ponuke, požiadajte o  výmenu setoboxu spoločnosť Antik.
Vysielanie je možné sledovať aj na Youtube.