FARSKÉ OZNAMY

23. - 29. november 2020

Pondelok, 23. nov. - Féria
     8:00  †Margita, Ján, Ján Kapuríkovi

Utorok, 24. nov. - Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoloč., muč. - spom.
     -----

Streda, 25. nov. - Féria
     ----- 

Štvrtok, 26. nov. - Féria
     -----

Piatok, 27. nov. - Féria
     18:00  †Anton Harvan

Sobota, 28. nov. - Vigília Prvej adventnej nedele
     18:00  †Jozef, Milan

Nedeľa, 29. nov. - Prvá adventná nedeľa
     8:00  pož. Irmy Makovej
     10:00  za farnosť

______________________________

Modlitby z deviatnika ku sv. Ondrejovi sa budeme modliť v pondelok a v piatok.

Adventné vence si môžete dať posvätiť v sobotu a v nedeľu pri sv. omšiach.

Horliteľka ružencového bratstva oznamuje, že môžete odovzdať:
predplatné za časopis Ruženec - jej,
milodar pre Ružencové bratstvo - horliteľom ruží.

V nedeľu je jesenná zbierka na Charitu.

Milodary: Bohuznámi darovali 40€, 2x50€, 2x100, 200€. Pán Boh zaplať!

Pondelok - piatok budem na duchovných cvičeniach. Zastupovať ma budú kňazi z Podhradovej (mobil: 0948 290 607).

________________________________

Od 16. novembra je možnosť verejných bohoslužieb nasledovná:

  • obnovuje sa možnosť tzv. šachovnicového sedenia. Možnosť byť v kostole sa týka len sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola. V našom kostole sú miesta na sedenie označené.
  • pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania, čo znamená nezhromažďovať sa vo väčšom počte pred kostolom.
  • stále platia všetky hygienické opatrenia (rúško, odstup, dezinfekcia rúk,...).
  • seniori, chronicky chorí a rizikové skupiny majú zvážiť návštevu bohoslužieb
  • stále platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši.

Otcovia biskupi opäť pozývajú k modlitbe, s dôrazom na pokoj, rozvahu a trpezlivosť kňazov aj veriacich, ktorá je vzhľadom na okolnosti potrebná.