FARSKÉ OZNAMY

7. - 13. jún 2021

Pondelok, 7. jún - -----

Utorok, 8. jún - Féria
     18:30  †Ondrej Kováč

Streda, 9. jún - Féria
     18:30  †Jozef Ilenin

Štvrtok, 10. jún - Féria
     18:30  †Ján Štofka

Piatok, 11. jún - Najsvätejšieho Srdca Ježišovho - slávnosť
     18:30 †Ján, Ľudmila Sýkorovi

Sobota 12. jún - vigília JEDENÁSTEJ NEDELE
     18:30  †František Martončík

Nedeľa, 13. jún - JEDENÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
     8:00 †Helena Volosiniová
     10:00 za farnosť


Od pondelka sú nové opatrenia. V kostole môže najviac 50% sedieť (pre nás je to 90 ľudí) a do 100 ľudí stáť. Deti do 10r. sa do počtu nerátajú.
Nedeľné sv. omše zostávajú tri (vrátane sobotnej).

V piatok bude pobožnosť k Božskému Srdcu 18:15 hod.

V sobotu pred sv. omšou bude modlitba Večeradla.

Slávnosť Prvého sv. Prijímania bude vo farnosti 20. júna o 10:00 hod.

Odpustová slávnosť z príležitosti oslavy patrónov kostola bude v nedeľu 27. júna. Celebrantom a kazateľom bude Martin Novotný, farár farnosti Košice-Pereš.

Milodary: Bohuznámi darovali 2x50€, 100€. Pán Boh zaplať!


Sv. omše z nášho kostola
Vďaka spoločnosti Antik môžete sledovať sv. omše z nášho kostola. Vy, ktorí mate programy cez Antik, môžete na ovládači od setoboxu nastaviť vysielanie nasledovne: menu, z ponuky vybrať naživo, eKostol.sk, Kavečany-kostol, následne stlačiť play (tlačidlo play je pod krížovým tlačidlom druhé zľava). 
Vysielanie je možné sledovať aj na Youtube. Možnosti prenosu sú uvedené nižšie.

Sv. omše v priamom prenose z našej farnosti:

na TV Antik, 
na Youtube. Odkaz nájdete tu.