FARSKÉ OZNAMY

2. - 8. augusta 2021 

Pondelok, 2. augusta
     ---

Utorok, 3. augusta - Féria
     18:30  †Dorota, Ján, Jozef

Streda, 4. augusta - Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza - spomienka
     8:00  †Jozef Ilenin

Štvrtok, 5. augusta - Féria
     18:30  †Ondrej Tabačko

Piatok, 6. augusta - Premenenie Pána - sviatok
     17:50  adorácia, Hodinky k B. Srdcu
     18:30  †Anna Baranová

Sobota, 7. augusta - Féria
     7:15  Fatimská sobota
     8:00  †členovia Ružencového bratstva

Nedeľa, 8. augusta - DEVÄTNÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
     8:00 za farnosť
     10:00  pož. Štefana Kurimského


Sv. zmierenia môžete prijať v týždni pol hodiny pred sv. omšou.

Chorých navštívim vo štvrtok a piatok od 9:00 hod., môžete ich nahlásiť v zakrestii.

V súvislosti s návštevou Sv. Otca ponúka Košický samosprávny kraj možnosť očkovania jednodávkovou vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson. Kto by mal záujem, nech sa nahlási v zakrestii do utorka, 3. augusta.

Arcidiecézne centrum pre mládež (ACM) v Košiciach pripravuje Frekvenciu 2021 - pešiu púť mladých Košickej arcidiecézy z Prešova do Levoče v dňoch 27. - 29.08.2021. Potrebné informácie o púti sú na stránke ACM.

Milodary:
Na účet: bohuznáma 20€. V hotovosti: bohuznáma 100, zo svadby rod. Kapuríková 100€, zo svadby Pavla a Lucie Nigutových 100€, Anny 181€. Pán Boh zaplať!

Sviatosť manželstva chcú prijať 13. augusta:
- Vincent Ung, pochádzajúci z Francúzska a Dominika Hricová, pochádzajúca z našej farnosti. Ak by nikto vedel o prekážke k manželstvu, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.


Sv. omše z nášho kostola
Vďaka spoločnosti Antik môžete sledovať sv. omše z nášho kostola. 

Vy, ktorí mate programy cez Antik, môžete na ovládači od setoboxu nastaviť vysielanie nasledovne: menu, z ponuky vybrať naživo, eKostol.sk, Kavečany-kostol, následne stlačiť play (tlačidlo play je pod krížovým tlačidlom druhé zľava). 
Vysielanie je možné sledovať aj na Youtube.