FARSKÉ OZNAMY

1. - 7. marec 2021

Pondelok, 1. mar. - Féria

     pož. r. Hudákovej

Utorok, 2. mar. - Féria

     15:00 pohreb †Heleny Volosiniovej, len na cintoríne

     †Marián Juščák

Streda, 3. mar. - Féria

     za členov Oltárneho spolku

Štvrtok, 4. mar. - Féria

     †Ján Kováč

Piatok, 5. mar. - Féria

     †Štefan Perháč

Sobota, 6. mar. - Féria

     pož. členov Ruženc. bratstva

Nedeľa, 7. mar. - TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

     za farnosť

_____________________________

Duchovne sa môžete spojiť v modlitbe:
piatok - Hodinky k Božskému srdcu 17:30 hod.,
sobota - Fatimská 16:00 hod.,
nedeľa - členovia Ružencového bratstva 14:00 hod.

Milodary:
bohuznáma 20€, z pohrebu +Františka Martončíka 200€. Pán Boh zaplať!

____________________________

Možnosti nedeľných sv. omší v priamom prenose:

TVlux: 
čas vysielania: PONDELOK - SOBOTA 7:00 a 18:30, NEDEĽA 10:00 a 18:30. Iné sv. omše v priamom prenose.