UPRATOVANIE KOSTOLA

začína v sobotu o 8:45 hod., alebo po dohode s pani kostolníčkou v inom termíne. V prípade nemožnosti prísť je potrebné nájsť za seba náhradu.

1. august - Široká 22, 22/A, 23, 25, 30
8. august - Šamborská 1, 5, 6, 8, 17
15. august - Šamborská 19/A, 19/A, 21, 22, 23
22. august - Šamborská 28, Vyhoňská 2, X, 3, X


X - dom nemá popisné číslo