UPRATOVANIE KOSTOLA

začína v sobotu po rannej sv. omši o 8:45 hod., alebo po dohode s pani kostolníčkou v inom termíne. V prípade nemožnosti prísť je potrebné nájsť za seba náhradu.

31. júla - Šamborská 19A, 21, 22, 23, 28 
7. augusta - Vyhoňská 2, X, 3, X, 5
14. augusta - Vyhoňská 5, Lyžiarska 1, 2, X, Rokycká 2
21. augusta - Rokycká 4, Kopečná 3, Lovecká 18, 17, 14
28. august - Lovecká 11, 10, 8, 6, 4

4. september - Strážna 21, 20, 19, 18, 17 
11. septembra - Strážna 16, X, 14, 13, 10
18. septembra - Strážna 10, 9, 8, 7, 1
25. septembra- Gorovecká 1, 2, Vyšná 18, 17, 9

2. október -  Vyšná 7, 6, 5, 4, 1
9. október - Budanova 20, 16, 14, 2, X
16. október - Budanová 1, Kadlubská 27, 26, 25, 17

X - dom nemá popisné číslo