UPRATOVANIE KOSTOLA

začína v sobotu o 8:45 hod., alebo po dohode s pani kostolníčkou v inom termíne. V prípade nemožnosti prísť je potrebné nájsť za seba náhradu.

21. november - Vyšná 9, 7, 6, 5, 4
28. november - Vyšná 1, Budanova 20, 16, 14, 2

5. december - Budanova X, 1, Kadlubská 27, 26, 25
12. december - Kadlubská 17, 16/A, 14, 12, 11
19. december - Kadlubská 11/A, 9/A, 8, 7, 
                             Gazdovská  4, 5, 9, 10
30. december (streda) - Gazdovská 15, 16, 16/A, 18/A, 19


X - dom nemá popisné číslo