SVIATOSTI

KRST

O sviatosť krstu majú kňaza požiadať rodičia dieťaťa, ktorí bývajú v tunajšej farnosti. 

So samotným krstom je spojená príprava - náuka pred krstom. Môže byť po dohode s kňazom v rodine, alebo na fare. Na náuke sa vypíše krstný lístok (pre údaje do matriky) a dohodne sa termín krstu.

 

BIRMOVANIE

Birmovanie býva udeľované biskupom v našej farnosti raz za štyri roky.Môžu ho prijať tí, ktorí tu bývajú a v čase prijatia sviatosti majú 15 a viac rokov. 

Prijatiu  sviatosti predchádza ročná príprava, ktorej súčasťou sú pravidelné stretnutia a služba vo farskom spoločenstve.(najbližšie začne príprava v septembri 2021).

EUCHARISTIA

Na prvé Sv. Prijímanie sa pripravujú žiaci tretieho ročníka základnej školy. Nahlasujú ich rodičia, ktorí tu bývajú, ešte pred prázdninami.

Súčasťou prípravy je víkendovka s rodičmi a deťmi a pravidelné stretnutia na fare. Po slávnosti býva spoločná grilovačka.

POKÁNIE

Sviatosť zmierenia možno prijať:

- v týždni pol hodiny pred sv. omšou v kostole, 

-v prvopiatkovom týždni hodinu pred sv. omšou.

POMAZANIE NEMOCNÝCH

Sviatosť sa vysluhuje v kostole vo februári blízko Svetového dňa chorých (11. február).

Môžu ju prijať 60-roční a starší. Môžu aj mladší, ktorí majú vážnejšie zdravotné problémy. Odporúča sa predtým prijať Sv. zmierenia.

MANŽELSTVO

Ak aspoň jedna stránka býva v tunajšej farnosti, môžu snúbenci požiadať o uzavretie manželstva v tunajšom kostole.

Vzhľadom k náukam, ktoré predchádzajú prijatiu sviatosti, ale aj termínu, je potrebné aj niekoľko mesiacov predtým oň požiadať (6 mesiacov- 1 rok)


Sväteniny

POHREB

Ohľadom pohrebu je vhodne sa najprv ohlásiť a dohodnúť stretnutie s kňazom. Stretnutie sa odporúča skôr v rodine, ako na fare, je to spokojnejšie pre pozostalých. Na stretnutí bude možnosť porozprávať a dohodnúť termín. 

Nižšie je formulár a informácie, ktoré je možné stiahnuť a vopred pripraviť potrebné na zabezpečenie obradu.